META Model Preparation Discs, All Sizes, 1/pk #110

Meta Dental Products

Sizes

All Sizes, 1/pk
Description Disc 4020
40 x 0.20mm

Disc 4030
40 x 0.30mm

Disc 4517
45 x 0.17mm

Disc 4527
45 x 0.27mm

1/pk